За нас

Съвместна онкологична национална мрежа (СОНМ) е национална ракова мрежа в Република България. Абревиатурата СОНМ e стара българска дума, означаваща и човешко множество, и събор на богове (пантеон). 

Юридическият формат на СОНМ е неправителствено сдружение с нестопанска цел и с дейност в обществена полза. В социален аспект е отворена клъстерна организация, функционираща като екосистема от медицински и немедицински дружества с широк спектър от мултидисциплинарни взаимозависимости в областта на онкологията.

СОНМ работи чрез мрежови синергизъм, диференциран в клъстерни сектори и съответни координационни групи, придържайки се към три принципа: (i) мултиплициране на клъстерните взаимодействия, (ii) обмен на взаимни ползи и (iii) позитивен външен клъстерен ефект. 

Главни цели на СОНМ са синергия в експертните функции на отделните медицински сдружения в България, занимаващи се с фундаментална и/или клинична онкология; оптимизиране на сътрудничеството между браншовите дружества и „триъгълника“ на социалното знание (университети, индустрия, правителство); иницииране и разработване на иновации за онкологични грижи в България, включващи скрининг и превенция, диагноза и лечение, психосоциална подкрепа и качество на живот и дигитализация.

Клъстерни сектори

02

Всеобхватни онкологични центрове, мрежова свързаност, иновации

Програми за скрининг и ранна диагностика

03

04

Програми за психосоциална подкрепа и оценка на качество на живот

Продължаващо медицинско обучение по онкология и хематология

05

06

Научни изследвания, дигитални реконструкции и регистри

Междуинституционални/международни синергии и партньорска мрежа 

07

08

Детска онкохематология 

Финанси, медиация и етичен контрол 

09

Управителен съвет

доц. д-р Димитър КАЛЕВ

председател

Клинични ръководства, периодика, конференции

проф. д-р Добрин КОНСТАНТИНОВ

зам. председател

 Детска онкохематология

проф. д-р Маргарита ГЕНОВА

зам. председател

Продължаващо медицинско обучение по онкология и хематология


доц. д-р Ася КОНСУЛОВА

Всеобхватни центрове, мрежова свързаност, иновации

проф. д-р Галина КИРОВА

Програми за скрининг и ранна диагностика

акад. проф. д-р Григор ГОРЧЕВ

Финанси, медиация и етичен контрол

акад. проф. д-р Драга ТОНЧЕВА

Научни изследвания, дигитални реконструкции и регистри

Екатерина ВИТКОВА

Програми за психосоциална подкрепа и оценка на качество на живот

д-р Жасмина КОЕВА

Междуинституционални/международни синергии и партньорска мрежа


Проекти

Клинични ръководства МОРЕ

Ръководства, основани на доказателства, създавани ежегодно от национални мултидисциплинарни експертни бордове от 2010 г. Включват препоръки за клинично поведение при солидни тумори с различна локализация при възрастни и деца, за предиктивни биомаркери и за психосоциална подкрепа в онкологията. За анализ на доказателства и формулиране на препоръки е използван методът на Oxford CEBM, а от 2020 г. – подходът GRADE. 

Монографии МОРЕ

Онкологични монографични текстове от български и чуждестранни автори, посветени на актуални проблеми на превенцията, скрининга, диагностиката, TNM-стадирането и лечението на злокачествени болести при възрастни и деца.

Конференция МОРЕ

Годишна национална конференция с мултидисциплинарно участие, провеждана от 2010 г. с тематично посвещение на конкретни злокачествени болести при възрастни и деца. Включва пленарни и дискусионни сесии. От 2023 г. конференцията е официален годишен форум на СОНМ.

Обучителни семинари МОРЕ

Видеоконферентни модули за продължаващо медицинско обучение по онкология и хематология, тематично посветени на най-актуални диагностични и терапевтични проблеми при солидни тумори и хематологични неоплазии. Включват лекции на водещи експерти, обучителни демонстрации и тестове за кредитиране. 

Учебни книги МОРЕ

Сборници от научни статии, тематично посветени на конкретни злокачествени болести при възрастни и деца и предназначени за продължаващо медицинско обучение по онкология и хематология. Текстовете са в стил на литературни обзори и са съставени от експерти, автори на раздели в клинични ръководства, основани на доказателства.

МОРЕ проспективно проучване за скрининг на карцином на гърда

Проспективно наблюдателно проучване за сравнително изследване на ефективността на термални изображения срещу конвенционални скринингови процедури за карцином на гърда. Дизайнът е продукт на колаборация между екипи на онкологични експерти и компания Kelvin Health JSC.


Новини

Четвърти обучителен семинар по онкология…

Съвместна онкологична национална мрежа (СОНМ) (https://bjcn.bg/) благодари на всички участници в Четвъртия обучителен семинар по онкология и психоонкология, който се проведе във виртуален формат на 6 юли 2024 г. Порталът…+

Пресконференция СОНМ във връзка с…

https://youtu.be/4poPzJ9I2iI+

Пресконференция и прес-съобщение СОНМ

Преди два часа в БТА завърши пресконференция на Съвместна онкологична национална мрежа (СОНМ) на тема: България в Европейската мрежа на националните хъбове за борба с рака (ECHoS) – настояще и…+

Четвърти виртуален обучителен онкологичен семинар…

На 6 юли 2024 г. ще се проведе поредния виртуален обучителен семинар по онкология и психоонкология на (СОНМ) (https://bjcn.bg/), който се организира съвместно с две професионални сдружения, членове на СОНМ…+

НАЦИОНАЛНА ОНКОЛОГИЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ СОНМ-МОРЕ 2024

На 17-20 октомври 2024 ще се проведе 15-а Национална онкологична конференция СОНМ-МОРЕ 2024. Тя е предназначена за специалисти и обучаващи се в областта на клиничната и интегративна онкология, общественото здраве…+

Уебинар СОНМ-НСОПЛБ – Видеозаписите са…

Съвместна онкологична национална мрежа (СОНМ) (https://bjcn.bg/) и Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България (НСОПЛБ) (https://nsoplb.com) благодарят на всички участници във Втория уебинар на тема “Общопрактикуващият лекар в маршрута на…+

Успешно провеждане на Втори уебинар…

На 8 юни се проведе Вторият съвместен уебинар на СОНМ (https://bjcn.bg/) и НСОПЛБ (https://nsoplb.com) “Общопрактикуващият лекар в маршрута на онкологичния пациент” Той беше осъществен с експертното участие на водещи български…+

Втори уебинар СОНМ-НСОПЛБ 2024

📅 Съвместна онкологична национална мрежа (СОНМ) (https://bjcn.bg/) и Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в България (НСОПЛБ) (https://nsoplb.com) обединяват усилия за провеждане на втори уебинар на тема Общопрактикуващият лекар в маршрута…+

Първа работна среща на Експертен…

Днес, 10.05.2023 г., от 14.00 ч. стартира първата работна среща на Експертен борд СОНМ-МОРЕ 2024, в която ще вземат участие 39 експерти от 9 специалности в областта на българската онкология….+

Светли Великденски празници!

+

Четвърти обучителен семинар по хематология…

На 23 ноември т.г. ще се проведе във виртуален формат Четвърти обучителен семинар по хематология и детска онкохематология на Съвместна онкологична национална мрежа (СОНМ) (https://bjcn.bg/) Всички презентации от предните издания…+

Събитие на Европейския парламент 4P-CAN

Събитие на Европейския парламент 4P-CAN Брюксел, Белгия  9 април 2024 г. В събитие за регламенти, нива на прилагане и бъдещи стъпки, организирано от члена на Европейския парламент (ЕП) Кристиан-Силвиу Бусой…+

Втори обучителен уебинар СОНМ –…

На 8 юни 2024 г. ще се проведе вторият уебинар от инициативата НАЦИОНАЛНИ ОНКОЛОГИЧНИ УЕБИНАРИ 2023-2024 на Съвместната онкологична национална мрежа (СОНМ) (https://bjcn.bg/) и Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в…+

НАЦИОНАЛНА ОНКОЛОГИЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ СОНМ-МОРЕ 2024

SAVE THE DATE На 17-20 октомври 2024 г. ще се проведе 15-а Национална онкологична конференция СОНМ-МОРЕ 2024, Събитието е официалната годишна асамблея на Съвместна онкологична национална мрежа (СОНМ) и включва…+

Остават дни до затваряне на…

Остават дни до затваряне на виртуалния портал на първия обучителен семинар по онкопулмология на СОНМ „Торакални интервенционални процедури за диагностика и лечение на белодробен карцином“, който се проведе на 9…+

Втори обучителен уебинар – 08.06.2024

На 8 юни 2024 г., Съвместната онкологична национална мрежа (СОНМ) (https://bjcn.bg/) съвместно с Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България (НСОПЛБ) (https://nsoplb.com) организира поредния уебинар на тема Общопрактикуващият лекар в…+

Четвърти виртуален обучителен онкологичен семинар…

На 6 юли 2024 г. ще се проведе поредния виртуален обучителен семинар по онкология и психоонкология на (СОНМ) (https://bjcn.bg/), който се организира съвместно с две професионални сдружения, членове на СОНМ…+

СЪВМЕСТНАТА ОНКОЛОГИЧНА НАЦИОНАЛНА МРЕЖА (СОНМ)…

๏ На 26 март 2024 г. СОНМ изпълва две години от своето учредяване. ๏ В периода на ранното си детство клъстерът присъедини още 4 браншови дружества (общо 18) и нови…+

Проведе се първи обучителен семинар…

На 09 март се състоя първият обучителен семинар от събитийния календар на Съвместна онкологична национална мрежа (СОНМ) на тема „Торакални интервенционални процедури за диагностика и лечение на белодробен карцином“. Организатор…+

Предстоящи събития СОНМ 2024

Представяме ви календара на събитията на СОНМ за 2024 г.:  Първото събитие за тази година ще се състои на 9 март на тема Торакални интервенционални процедури за диагностика и лечение на…+

Членове

Дружества


Личности

акад. проф. д-р Григор Ангелов Горчев

акад. проф. д-р Драга Иванова Тончева-Митева

акад. проф. д-р Чавдар Крумов Славов

проф. д-р Александър Емилов Юлиянов

проф. д-р Валерия Игнатова Калева

проф. д-р Галина Иванова Кирова-Недялкова

проф. д-р Георги Леонидов Кобаков

проф. д-р Георги Николаевич  Балаценко

проф. д-р Георги Тодоров Байчев

проф. д-р Даниел Василев Костов

проф. д-р Добрин Николов Константинов

проф. д-р Елена Николова Пиперкова

проф. д-р Иван Гаврилов Георгиев

проф. д-р Камелия Захариева Генова

проф. д-р Константа Велинова Тимчева

проф. д-р Маргарита Любенова Генова

проф. д-р Никола Николов Владов

проф. д-р Павел Кирилов Станимиров

проф. д-р Пенка Пенева Стефанова

проф. д-р Румен Любенов Пандев

проф. д-р Румен Стефанов Стефанов

проф. д-р Славчо Томов Томов

проф. д-р Соня Борисова Сергиева

проф. д-р Татяна Димитрова Хаджиева

проф. д-р Ташко Стефанов Делийски

проф. д-р Христо Иванов Шивачев

проф. д-р Юлиан Иванов Райнов

доц. д-р Ася Андрианова Консулова-Кирова

доц. д-р Димитър Николаев Калев

доц. д-р Ивелин Руменов Такоров

доц. д-р Красимир Цветков Минкин

доц. Милка Христова Георгиева

доц. д-р Николай Радев Йорданов

доц. д-р Павел Христов Бочев

доц. д-р Юлиан Димитров Рангачев

доц. д-р Яна Димитрова Бочева

д-р Александрина Иванова Влахова

д-р Ваня Иванова Митова

д-р Веселина Стоянова Колева – Топова

д-р Иво Людмилов Гергов

д-р Иглика Христова Игнатова

д-р Красимир Димитров Койнов

д-р Марчела Димчева Колева

д-р Станимир Галинов Хасърджиев

Андрей Петров Слабаков

Виолета Найденова Найденова

Екатерина Иванова Виткова

Милена Иванова Стойчева

д-р Гавраил Георгиев Наков

проф. д-р Петранка П. Кънева-Троянова

доц. д-р Ивелина Аспарухова Йорданова-Василева

д-р Анастас Петров Чапкънов

д-р Наташа Цекова Трайкович

д-р Наталия Стефанова Петрова

д-р Валерий Иванов Йорданов

д-р Зорница Горчева

Ивайло Николаев Петров