Original Image

За нас

Съвместна онкологична национална мрежа (СОНМ) е национална ракова мрежа в Република България. Абревиатурата СОНМ e стара българска дума, означаваща и човешко множество, и събор на богове (пантеон). 

Юридическият формат на СОНМ е неправителствено сдружение с нестопанска цел и с дейност в обществена полза. В социален аспект е отворена клъстерна организация, функционираща като екосистема от медицински и немедицински дружества с широк спектър от мултидисциплинарни взаимозависимости в областта на онкологията.

СОНМ работи чрез мрежови синергизъм, диференциран в клъстерни сектори и съответни координационни групи, придържайки се към три принципа: (i) мултиплициране на клъстерните взаимодействия, (ii) обмен на взаимни ползи и (iii) позитивен външен клъстерен ефект. 

Главни цели на СОНМ са синергия в експертните функции на отделните медицински сдружения в България, занимаващи се с фундаментална и/или клинична онкология; оптимизиране на сътрудничеството между браншовите дружества и „триъгълника“ на социалното знание (университети, индустрия, правителство); иницииране и разработване на иновации за онкологични грижи в България, включващи скрининг и превенция, диагноза и лечение, психосоциална подкрепа и качество на живот и дигитализация.

Клъстерни сектори

02

Всеобхватни онкологични центрове, мрежова свързаност, иновации

Програми за скрининг и ранна диагностика

03

04

Програми за психосоциална подкрепа и оценка на качество на живот

Продължаващо медицинско обучение по онкология и хематология

05

06

Научни изследвания, дигитални реконструкции и регистри

Междуинституционални/международни синергии и партньорска мрежа 

07

08

Детска онкохематология 

Финанси, медиация и етичен контрол 

09

Управителен съвет

доц. д-р Димитър КАЛЕВ

председател

Клинични ръководства, периодика, конференции

проф. д-р Добрин КОНСТАНТИНОВ

зам. председател

 Детска онкохематология

проф. д-р Маргарита ГЕНОВА

зам. председател

Продължаващо медицинско обучение по онкология и хематология


доц. д-р Ася КОНСУЛОВА

Всеобхватни центрове, мрежова свързаност, иновации

проф. д-р Галина КИРОВА

Програми за скрининг и ранна диагностика

акад. проф. д-р Григор ГОРЧЕВ

Финанси, медиация и етичен контрол

акад. проф. д-р Драга ТОНЧЕВА

Научни изследвания, дигитални реконструкции и регистри

Екатерина ВИТКОВА

Програми за психосоциална подкрепа и оценка на качество на живот

д-р Жасмина КОЕВА

Междуинституционални/международни синергии и партньорска мрежа


Проекти

Клинични ръководства МОРЕ

Ръководства, основани на доказателства, създавани ежегодно от национални мултидисциплинарни експертни бордове от 2010 г. Включват препоръки за клинично поведение при солидни тумори с различна локализация при възрастни и деца, за предиктивни биомаркери и за психосоциална подкрепа в онкологията. За анализ на доказателства и формулиране на препоръки е използван методът на Oxford CEBM, а от 2020 г. – подходът GRADE. 

Монографии МОРЕ

Онкологични монографични текстове от български и чуждестранни автори, посветени на актуални проблеми на превенцията, скрининга, диагностиката, TNM-стадирането и лечението на злокачествени болести при възрастни и деца.

Конференция МОРЕ

Годишна национална конференция с мултидисциплинарно участие, провеждана от 2010 г. с тематично посвещение на конкретни злокачествени болести при възрастни и деца. Включва пленарни и дискусионни сесии. От 2023 г. конференцията е официален годишен форум на СОНМ.

Обучителни семинари МОРЕ

Видеоконферентни модули за продължаващо медицинско обучение по онкология и хематология, тематично посветени на най-актуални диагностични и терапевтични проблеми при солидни тумори и хематологични неоплазии. Включват лекции на водещи експерти, обучителни демонстрации и тестове за кредитиране. 

Учебни книги МОРЕ

Сборници от научни статии, тематично посветени на конкретни злокачествени болести при възрастни и деца и предназначени за продължаващо медицинско обучение по онкология и хематология. Текстовете са в стил на литературни обзори и са съставени от експерти, автори на раздели в клинични ръководства, основани на доказателства.

МОРЕ проспективно проучване за скрининг на карцином на гърда

Проспективно наблюдателно проучване за сравнително изследване на ефективността на термални изображения срещу конвенционални скринингови процедури за карцином на гърда. Дизайнът е продукт на колаборация между екипи на онкологични експерти и компания Kelvin Health JSC.


Новини

Първото обучително събитие в България,…

Остават по-малко от два месеца до закриването на виртуалния портал на първия обучителен семинар по онкология и психоонкология на СОНМ: Стадиращи и диагностични процедури при ранен карцином на гърда & Психоонкология – психично преживяване на рака….+

Приключи анонимното гласуване за ежегодната…

През изминалата седмица приключи анонимното гласуване за ежегодната награда на СОНМ-МОРЕ Венец на дързост – за принос в българската клинична онкология. В гласуването участваха членовете на клъстера Съвместна онкологична национална…+

Чрез Фондация „Тереза Зиковска“ и…

….. картини на български майстори чакат своите притежатели в подкрепа на каузите на Съвместната онкологична национална мрежа (СОНМ). Изложба „Покров“ събра значими български творци в Деня на Варна в подкрепа…+

Втората работна среща на експертния…

Днес, 1 септември, се откри Втората работна среща на експертния борд на 14-та Национална онкологична конференция СОНМ-МОРЕ 2023. Тридесет и двама водещи експерти от 9 медицински специалности ще дискутират върху…+

На 9-12 ноември 2023 г….

Традиционния формат на досегашните конференции МОРЕ вече е трансформиран в годишна асамблея на Съвместна онкологична национална мрежа (СОНМ) и включва две основни теми:  Поведение при карцином на хранопровод и…+

Трети обучителен онкологичен семинар СОНМ…

На 2 декември т.г. ще се проведе третият семинар от стартиралата през месец ноември 2022 г. Програма за продължаващо медицинско обучение по онкология на Съвместна онкологична национална мрежа (СОНМ) (https://bjcn.bg/). Той се…+

Продължаващо медицинско обучение по хематология

На 25 ноември т.г. ще се проведе третият семинар от стартиралата през 2021 г. Програма за продължаващо медицинско обучение по хематология на фондация МОРЕ-Дарзалас, приемствана през 2022 г. от Съвместна…+

Виртуален Обучителен Семинар СОНМ 2023

На 25 ноември 2023 г. ще се проведе поредния виртуален обучителен семинар по хематология и детска онкохематология на Съвместна онкологична национална мрежа (СОНМ) (https://bjcn.bg/), който се организира съвместно с три професионални сдружения, членове на СОНМ – Българско медицинско сдружение…+

На 2 декември 2023 г….

На 2 декември 2023 г. ще се проведе поредния виртуален обучителен семинар по онкология и психоонкология на Съвместна онкологична национална мрежа (СОНМ) (https://bjcn.bg/), който се организира съвместно с две професионални…+

OECI Oncology Days и Генерална…

От 14.06 до 16.06.2023 в Париж се състоя 45-тото издание на OECI Oncology Days в сътрудничество с Институт „Кюри“, а на 16.06.2023 – Генералната Асамблея на OECI.  С приетите на…+

Успешно приключване на първи уебинар…

На 17 юни 2023 г. се проведе първият съвместен уебинар на СОНМ и НСОПЛБ „Общопрактикуващият лекар в опортюнистичния онкологичен скрининг“.  Уебинарът беше посетен общо 4 192 пъти от 350 регистрирани…+

Втори обучителен семинар СОНМ –…

На 31 май 2023 г. приключи регистрацията за обучителния семинар „Специализиран раков център за пациенти с карцином на гърда и Комуникационни умения и стилове на общуване в грижата за онкоболни…+

4P-CAN „Персонализирано изследване за първична превенция…

Букурещ, Румъния – 16-17 май 2023 г. Центърът за иновации в медицината заедно (InoMed) с 16 европейски партньори стартира финансирания от Европа проект Horizon Cancer Mission „Персонализирано изследване за първична…+

14-а Национална онкологична конференция СОНМ-МОРЕ 2023

На 9-11 ноември 2023 ще се проведе в хибриден формат 14-а Национална онкологична конференция СОНМ-МОРЕ 2023. Конференцията е официален форум на Съвместна онкологична национална мрежа (СОНМ) и включва две основни…+

17 юни 2023 – Първи…

На 17 юни т.г. ще се проведе първият уебинар: Общопрактикуващият лекар в опортюнистичния онкологичен скрининг. Уебинарът е част от инициативата НАЦИОНАЛНИ ОНКОЛОГИЧНИ УЕБИНАРИ 2023 – 2024 съвместно организирана от СОНМ…+

Първа работна среща на Експертен…

Днес, 05.05.2023 г., от 14.00 ч. стартира първата работна среща на Експертен борд СОНМ-МОРЕ 2023, на която присъстват 30 експерта от 8 специалности в областта на онкологията. Задачата на борда…+

AWARE-PreCOV19 въпросник

Година по-късно с ВЪПРОС: Как пандемията от COVID-19 повлия на нашето здраве в България/Румъния/Молдова/Северна Македония? Каква информация бихте искали да получите? Каним Ви да попълните AWARE-PreCOV19 въпросника до 15 май (изберете желания език…+

9-10 Юни 2023 – Академия…

На 9 и 10 юни 2023 г. в  „Рослин Димят“ хотел, Варна ще се проведе традиционната Академия по молекулярна патология и персонализирана медицина. Тазгодишната тема на форума е „Мозъчни тумори“ и се организира…+

СЪВМЕСТНАТА ОНКОЛОГИЧНА НАЦИОНАЛНА МРЕЖА НА…

๏ На 26 март 2023 г. СОНМ изпълни една година от учредяването си.๏ Привидно на кърмаческа възраст, клъстерът демонстрира мащабен творчески размах, обединявайки 14 браншови дружества и 60 водещи експертни индивидуалности.๏…+

Двама сертифицирани одитори на комплексни…

Двама от ръководителите на клъстери в СОНМ (Съвместна онкологична национална мрежа) – проф. Маргарита Генова и доц. Ася Консулова бяха избрани на компетитивен принцип за участие в специализиран курс на…+

Членове

Дружества


Личности

акад. проф. д-р Григор Ангелов Горчев

акад. проф. д-р Драга Иванова Тончева-Митева

акад. проф. д-р Чавдар Крумов Славов

проф. д-р Александър Емилов Юлиянов

проф. д-р Валерия Игнатова Калева

проф. д-р Галина Иванова Кирова-Недялкова

проф. д-р Георги Леонидов Кобаков

проф. д-р Георги Николаевич  Балаценко

проф. д-р Георги Тодоров Байчев

проф. д-р Даниел Василев Костов

проф. д-р Добрин Николов Константинов

проф. д-р Елена Николова Пиперкова

проф. д-р Иван Гаврилов Георгиев

проф. д-р Камелия Захариева Генова

проф. д-р Константа Велинова Тимчева

проф. д-р Маргарита Любенова Генова

проф. д-р Никола Николов Владов

проф. д-р Павел Кирилов Станимиров

проф. д-р Пенка Пенева Стефанова

проф. д-р Румен Любенов Пандев

проф. д-р Румен Стефанов Стефанов

проф. д-р Славчо Томов Томов

проф. д-р Соня Борисова Сергиева

проф. д-р Татяна Димитрова Хаджиева

проф. д-р Ташко Стефанов Делийски

проф. д-р Христо Иванов Шивачев

проф. д-р Юлиан Иванов Райнов

доц. д-р Ася Андрианова Консулова-Кирова

доц. д-р Димитър Николаев Калев

доц. д-р Ивелин Руменов Такоров

доц. д-р Красимир Цветков Минкин

доц. Милка Христова Георгиева

доц. д-р Николай Радев Йорданов

доц. д-р Павел Христов Бочев

доц. д-р Юлиан Димитров Рангачев

доц. д-р Яна Димитрова Бочева

д-р Александрина Иванова Влахова

д-р Ваня Иванова Митова

д-р Веселина Стоянова Колева – Топова

д-р Иво Людмилов Гергов

д-р Иглика Христова Игнатова

д-р Красимир Димитров Койнов

д-р Марчела Димчева Колева

д-р Станимир Галинов Хасърджиев

Андрей Петров Слабаков

Виолета Найденова Найденова

Екатерина Иванова Виткова

Милена Иванова Стойчева

д-р Гавраил Георгиев Наков

проф. д-р Петранка П. Кънева-Троянова

доц. д-р Ивелина Аспарухова Йорданова-Василева

д-р Анастас Петров Чапкънов

д-р Наташа Цекова Трайкович

д-р Наталия Стефанова Петрова

д-р Валерий Иванов Йорданов

д-р Зорница Горчева

Ивайло Николаев Петров