Двама сертифицирани одитори на комплексни центрове от СОНМ

Двама от ръководителите на клъстери в СОНМ (Съвместна онкологична национална мрежа) – проф. Маргарита Генова и доц. Ася Консулова бяха избрани на компетитивен принцип за участие в специализиран курс на OECI (Organisation of European Cancer Institutes) за одитори за сертифициране и акредитиране на онкологични центрове в Европа.

Курсът се проведе в резиденцията на великия хирург и баща на онкологията в Европа проф. Умберто Веронези в Милано, Италия. В резултат на това започва и тяхното участие в тези процеси към OECI.