OECI Oncology Days и Генерална Асамблея на OECI Париж 2023

От 14.06 до 16.06.2023 в Париж се състоя 45-тото издание на OECI Oncology Days в сътрудничество с Институт „Кюри“, а на 16.06.2023 – Генералната Асамблея на OECI. 

С приетите на Асамблеята 19 нови члена, OECI стана най-голямата в света организация на онкологични центрове, обединяваща 141 члена от 40 страни от Европа и отвъд нейните граници, с мисията да гарантират равен достъп до онкологични грижи на всеки онкологичен пациент.

СОНМ поздравява новия член на OECI от България – Болница „Сърце и мозък“, Плевен с присъединяването към тази изключително престижна организация.

Това издание на OECI Oncology Days беше особено важно за организацията, тъй като на него досегашният президент Тиери Филип – Президент на Институт „Кюри“ предаде президентството на Джовани Аполоне – Научен директор на Националния Раков Център в Милано за периода 2023-2026 год.

Представител на СОНМ на срещата в Париж и Генералната Асамблея на OECI беше д-р Жасмина Коева-Балабанова – член на УС на СОНМ.