Двама сертифицирани одитори на комплексни...

Двама от ръководителите на клъстери в СОНМ (Съвместна онкологична национална мрежа) – проф. Маргарита Генова и доц. Ася Консулова бяха избрани на компетитивен принцип за участие в специализиран курс на...+

Ментално здраве за украински пациенти...

Българската СОНМ (Съвместна онкологична национална мрежа) спечели финансиране на UICC (Union for International Cancer Control) и стартира престижен проект, озаглавен MENTAL HEALTH FOR UKRAINIAN PATIENTS WITH ONCOLOGICAL DISEASES (Ментално здраве за украински пациенти с...+

Кюри дебат за онкологичната грижа...

На 11.09.2022 г. в Париж се проведе Първа международна среща във Френската академия на науките, организирана от председателя на OECI Prof. Thierry Philippe. Озаглавен Кюри дебат за онкологичната грижа в Европа (Curie...+

Становище на Управителния съвет на...

Управителният съвет на СОНМ предложи и обсъди с членове на клъстера становище относно проекта за Национален план за борба с рака, публикуван на сайта на Министерството на здравеопазването на 12 юли [Проекти...+