Кюри дебат за онкологичната грижа...

На 11.09.2022 г. в Париж се проведе Първа международна среща във Френската академия на науките, организирана от председателя на OECI Prof. Thierry Philippe. Озаглавен Кюри дебат за онкологичната грижа в Европа (Curie...+

Становище на Управителния съвет на...

Управителният съвет на СОНМ предложи и обсъди с членове на клъстера становище относно проекта за Национален план за борба с рака, публикуван на сайта на Министерството на здравеопазването на 12 юли [Проекти...+