AWARE-PreCOV19 въпросник

Година по-късно с ВЪПРОС: Как пандемията от COVID-19 повлия на нашето здраве в България/Румъния/Молдова/Северна Македония? Каква информация бихте искали да получите?

Каним Ви да попълните AWARE-PreCOV19 въпросника до 15 май (изберете желания език в горния десен ъгъл) и да споделите с нас Вашето мнение относно КАК пандемията от COVID-19 повлия на Вашето здраве, и особено ако сте пациент с тежко или хронично заболяване, близък на болен (законен настойник).

Резултатите ще бъдат анализирани в съответствие с приложимото законодателство за обработка на данни, анонимно и въз основа на тях ще се опитаме да отговорим на Вашите нужди и въпроси чрез поредица от уеб семинари и други образователни ресурси през следващите месеци.

Също така, чрез по-добро разбиране за Вашите здравни нужди, ние можем да формулираме препоръки, които да препратим към лицата, вземащи решения в здравеопазването и лидерите на общественото мнение, надявайки се да изградим по-добри стратегии за управление на информацията за извънредни ситуации в общественото здраве.

Проектът AWARE-PreCOV19 („Осъзнаване и разбиране на важността на превенцията на COVID-19 сред пациенти от Румъния, България, Молдова и Северна Македония“) се координира от Centrul pentru Inovație în Medicină (Центъра за иновации в медицината), в партньорствосъс Съвместна Онкологична Национална Мрежа (СОНМ), Асоциация Femina M и Fundatia Renasterea.

Повече подробности на страницата AWARE-PreCOV19 – https://aware-precov.rethink-health.eu/