Четвърти обучителен семинар по хематология и детска онкохематология на Съвместна онкологична национална мрежа (СОНМ) – 23.11.2024

🗓️ На 23 ноември т.г. ще се проведе във виртуален формат Четвърти обучителен семинар по хематология и детска онкохематология на Съвместна онкологична национална мрежа (СОНМ) (https://bjcn.bg/)

Всички презентации от предните издания могат да бъдат достъпнати във виртуалния хъб на СОНМ (https://hub.bjcn.bg/), секция Продължаващо медицинско обучение (СОНМ CMЕ-О): https://cme.bjcn.bg/

Организатори са СОНМ, Българско медицинско сдружение по хематология (БМСХ) и Българско медицинско дружество по детска хематология и онкология (БМДДХО).

👉 Темата на семинара е „Диагностика на остри миелобластни левкемии“ и е предназначена за хематолози, детски онкохематолози, патоанатоми, лабораторни лекари, генетици, имунолози и всички други специалисти и специализанти, включени в диагнозата и лечението на хематологичните неоплазии в България.

❕ Обучението ще бъде акредитирано от European Board for Accreditation in Hematology (EBAH) и всеки участник ще има възможност да получи европейски сертификат запродължаващо медицинско обучение.

ℹ️ Предварителната програма можете да намерите – https://shorturl.at/jlKMN

Платформата на семинара ще бъде отворена на 1 август, 2024!