Четвърти виртуален обучителен онкологичен семинар – 06.07.2024

📣 На 6 юли 2024 г. ще се проведе поредния виртуален обучителен семинар по онкология и психоонкология на (СОНМ) (https://bjcn.bg/), който се организира съвместно с две професионални сдружения, членове на СОНМ – Жените в онкологията – България (https://w4o.bg/) и Българска асоциация по психоонкология (http://bapo.bg/),

💡 Семинарът е предназначен за медицински онколози, психолози и всички други специалисти и обучаващи се лекари, включени в диагнозата, лечението и превенцията на карцинома на гърда, други солидни тумори и малигнени хемопатии при възрастни и деца.

Това е 4️⃣ издание на стартиралата през месец ноември 2022 г. програма за продължаващо медицинско обучение на СОНМ, включваща девет-модулни панела по онкология и психоонкология.

ℹ Всички презентации от първите три обучителни семинара могат да бъдат достъпени във виртуалния хъб на СОНМ (https://hub.bjcn.bg/), секция Продължаващо медицинско обучение (СОНМ CMЕ-О): https://cme.bjcn.bg/

✅ Обучението ще се акредитира традиционно от Accreditation Council of Oncology in Europe (ACOE).

🆓 Направете безплатна регистрация на https://seminar0607.bjcn.bg/registratziya