Успешно приключване на първи уебинар СОНМ-НСОПЛБ

На 17 юни 2023 г. се проведе първият съвместен уебинар на СОНМ и НСОПЛБ „Общопрактикуващият лекар в опортюнистичния онкологичен скрининг“. 

Уебинарът беше посетен общо 4 192 пъти от 350 регистрирани участника. 

Организационният комитет благодари на всички лектори, експерти и участници във виртуалния пленар и дискусионната кръгла маса.  

Порталът за регистрация вече е закрит, но за всички регистрирани с активиран акаунт във виртуалната платформа, презентациите и дискусиите на кръглата маса са достъпни в Дигиталния хъб на СОНМ на: https://gp.more-darzalas.digital/