Трети обучителен онкологичен семинар СОНМ 2023

На 2 декември т.г. ще се проведе третият семинар от стартиралата през месец ноември 2022 г. Програма за продължаващо медицинско обучение по онкология на Съвместна онкологична национална мрежа (СОНМ) (https://bjcn.bg/). Той се организира съвместно с две професионални сдружения, членове на СОНМ – Жените в онкологията – България (https://w4o.bg/) и Българска асоциация по психоонкология (http://bapo.bg/).

Предстоящият обучителен семинар отново е със свободна регистрация и ще бъде осъществен чрез специална виртуална платформа, предоставяща технологични възможности за презентации, дискусии и заключителен оценъчен тест.

След първия обучителен семинар на СОНМ (https://seminar.more-darzalas.digital/), това е второто обучително събитие в България, което се акредитира от Accreditation Council of Oncology in Europe (ACOE).

Порталът за регистрация и допълнителна информация (често задавани въпроси) вече e отворен и достъпен: