СЪВМЕСТНАТА ОНКОЛОГИЧНА НАЦИОНАЛНА МРЕЖА НА ЕДНА ГОДИНА

๏ На 26 март 2023 г. СОНМ изпълни една година от учредяването си.
๏ Привидно на кърмаческа възраст, клъстерът демонстрира мащабен творчески размах, обединявайки 14 браншови дружества и 60 водещи експертни индивидуалности.
๏ Членува в Организацията на европейските ракови институти OECI (Organisation of European Cancer Institutes)) и двама нейни лидери вече са одитори за сертифициране и акредитиране на всеобхватни онкологични центрове в Европа.
๏ Мрежата е пълноправен партньор в мащабния международен онкологичен проект Comprehensive Cancer Infrastructure 4 Europe (4P-CAN).
๏ Дружества от СОНМ разработиха и спечелиха грант на Union for International Cancer Control (UICC) от Solidarity Fund for Ukraine, озаглавен Ментално здраве за украински пациенти с онкологични заболявания.
๏ Клъстерът партнира на БЛС с програмата си за продължаващо медицинско обучение по медицина и с НСОПЛБ – за серия от уебинари, посветени на общопрактикуващите лекари в пътя на онкологичния пациент.
๏ През 2022 г. стартира деветмодулна обучителна програма в две тематични направления: Съвременни стратегии при карцином на гърда и Психоонкология. Това е първото онкологично събитие в България, което получава престижната акредитация на Accreditation Council of Oncology in Europe (ACOE).
๏ Стартира проучване TICSSO – първото българско проспективно онкологично изпитване, изследващо термографско изображение за ранно
откриване на карцином на гърда.
๏ СОНМ финансира и публикува за първи път в България лицензиран превод на Ръководство от Торонто за стадиране на педиатрични злокачествени болести.
๏ Управителния съвет на СОНМ благодари на всички медицински дружества и онкологични експерти, членове на клъстера, за вдъхновението и творческата енергия през първата изминала година!