СЪВМЕСТНАТА ОНКОЛОГИЧНА НАЦИОНАЛНА МРЕЖА (СОНМ) НА ДВЕ ГОДИНИ

๏ На 26 март 2024 г. СОНМ изпълва две години от своето учредяване.

๏ В периода на ранното си детство клъстерът присъедини още 4 браншови дружества (общо 18) и нови личности – онкологични експерти.

๏ От 2024 г. СОНМ е официален представител на България в проекта ECHoS (Agency for Clinical Research and Biomedical Innovation, AICIB) – паневропейска инициатива за синергия в изграждането на отворени национални антиракови хъбове и за осъществяване на тяхната колаборация и комуникация https://cancermissionhubs.eu/. Този статут в EChoS вменява на СОНМ ангажимент за изграждане на локален (национален) хъб за Мисията на рака според директивите на Европейската комисия.

๏ От 2024 г. СОНМ е пълноправен член и локален представител на България в CEO ALL.Can International. https://www.all-can.org/

๏ От 2022 г. СОНМ е пълноправен член на Organisation of European Cancer Institutes (OECI). https://oeci.eu/MemberList.aspx#Bulgaria

๏ От 2023 г. СОНМ колаборация с International Agency for Research on Cancer (IARC, WHO) в проекта CanScreen-ECIS – нова система за управление на скринингови данни, предназначена да бъде интегрирана с Европейската информационна система за рака (ECIS).

๏ СОНМ колаборира с няколко международни организации в изграждането на Human-Centric Generative AI с валидиране на AI-ambient patient-clinical intelligence, подкрепяйки научно-развойната инициатива на Shemha Health с цел грантово финансиране от EIC Accelerator.

๏ През 2023 г. СОНМ подписа Меморандум за разбирателство и партньорство в областта на телеонкологията с Министерството на здравеопазването и Министерството на иновациите и развитието.

๏ СОНМ е пълноправен партньор в мащабни международни и национални проекти:

Comprehensive Cancer Infrastructure 4 Europe – CCI4EU) (OECI) – Цялостна инфраструктура за борба с рака в Европа;

Increasing Participation in Breast Cancer Screening (International Agency for Research on Cancer, WHO);

EUonQoL (Fondazione IRCCS – Instituto Nazionale dei Tumori di Milano) – Качество на живот в онкологията: Измерване на това, което има значение за пациентите с рак и преживелите в Европа;

AWARE-PreCOV19 (Ino-Med) – Повишаване на осведомеността и разбирането на значението на COVID-19 превенцията при пациенти със съпътстващи заболявания от Румъния, България, Молдова и Северна Македония;

4P-CAN (Ino-Med) – Персонализирано изследване на първичната превенция на рак чрез участие на граждани и цифрово социални иновации;

CraNE2 JA – Network of Comprehensive Cancer Center (Horizon Program – Mission Cancer);

Mental health for Ukrainian patients with oncological diseases (Union for International Cancer Control (UICC)) – Ментално здраве за украински пациенти с онкологични заболявания (успешно приключен през януари 2024 г.);

Клинично проучване TICSSO (Kelvin Health) – първото българско проспективно онкологично изпитване, изследващо термографско изображение за ранно откриване на карцином на гърда.

๏ СОНМ изгради и усъвършенства уеб-базирана платформа за Продължаващо медицинско обучение по онкология (СОНМ CME-O): https://cme.bjcn.bg/. За първи път в историята на българската клинична онкология обучителните събития на СОНМ са акредитирани от Accreditation Council of Oncology in Europe (ACOE). Обучителните събития по онкохематология са акредитирани от European Board of Accreditation in Hematology (EBAH).

๏ СОНМ партнира на НСОПЛБ в осъществяването на национални онкологични уебинари, посветени на общопрактикуващите лекари в пътя на онкологичния пациент: https://gp.bjcn.bg/.

๏ СОНМ надгражда дигиталната платформа МОРЕ е-Guidelines, обогатявайки я ежегодно с клинични ръководства, основани на доказателства, и усъвършенствайки я с AI асистенции: https://app-eguidelines.more-darzalas.com/home.

๏ За всички останали образователни и научни събития на клъстера можете да получите информация от Дигиталния хъб на СОНМ https://hub.bjcn.bg/.

๏ Управителния съвет на СОНМ благодари на всички медицински дружества и онкологични експерти, членове на клъстера, за вдъхновението и творческата енергия през втората изминала година!

#BJCN#СОНМ