Събитие на Европейския парламент 4P-CAN

Събитие на Европейския парламент 4P-CAN

Брюксел, Белгия 

9 април 2024 г.

В събитие за регламенти, нива на прилагане и бъдещи стъпки, организирано от члена на Европейския парламент (ЕП) Кристиан-Силвиу Бусой в Европейския парламент в Брюксел, участва и българският екип от Съвместна онкологична националан мрежа (СОНМ) на проекта 4P-CAN (Персонализирано изследване на първичната превенция и профилактика на онкологичните заболявания чрез участие на гражданите и цифрово активирани социални иновации). На събитието присъства и българският евродепутат от ЕНП Андрей Ковачев. Споделиха се резултати от задълбочено обследване на основните рискови фактори за първична профилактика и превенция на рака в Европа. Гост-лекторите хвърлиха светлина върху актуализациите по процеса на първична превенция, заедно с ключовите прозрения на Ян-Вилем ван де Лоо – научен и политически ръководител на Мисията за борба с рака към Европейската комисия. 

Събитието послужи за платформа на заинтересованите страни за обмен на идеи и стратегии, придвижвайки напред инициативата за борба с онкологичните заболявания в Европа. Подчерта се изключителното значение на законодателната ангажираност и съвместното разработване на политики в тази област. Форумът предостави платформа за разкриване и споделяне на очакванията от Мисия Хоризонт Европа (Horizon Europe). Известно е, че целта на Мисията е да революционизира грижите за рака и до 2030 г. да повлияе на над 3 милиона живота чрез иновативни изследвания, стратегически интервенции и системни практики. Обръщайки се към всеки аспект от естествената еволюция на рака (от превенция до лечение и психосоциална подкрепа), Мисията притежава всички потенциали да се справи цялостно с предизвикателствата на онкологичните заболявания, фокусирайки се върху ключовите цели за разбиране на рака, ранно откриване и персонализирано лечение.

В своята презентация д-р Мариус Геанта, президент на Центъра за иновации в медицината (INOMED), Румъния, разгърна детайлно проекта 4P-CAN. Тази инициатива обхваща 7 от 13-те приоритета, очертани в Мисията за борба с рака, и е критично позиционирана за справяне с основните рискови фактори. Д-р Геанта подчерта потенциала на проекта за синергични сътрудничества, включително партньорства с Клъстера на Европейската комисия за превенция и ранно откриване, Европейския кодекс срещу рака (5-то издание), проекта PROPHET, ECHoS: създаване на центрове за борба с рака – мрежи и синергии и UNCAN.EU – CSA разбиране на рака.

Чарис Гирвалаки, научен директор на Европейската мрежа за превенция на тютюнопушенето (ENSP), изнесе презентация относно Европейския план за борба с рака (EBCP). Тази инициатива си поставя за цел постигане на „поколения без тютюн“. Докладът анализира ефективността на мерките за контрол на алкохола, разпоредбите за храни и подсладени напитки, настоящите политики, законодателства и регулаторни рамки за хепатитната (HBV) и папилома-вирусната (HPV) инфекции и замърсяването на въздуха. Политиците получиха важна информация за разработване на доказателства, базирани на правила и интервенции, относно главните рискови фактори за първична превенция. Допълнително презентацията подчерта основната роля на цялостните стратегии в борбата с онкологични заболявания и насърчаването на общественото здраве в цяла Европа.

Каролина Еспина, учен в Международната агенция за изследване на рака (IARC), представи взаимодействието между проекта 4P-CAN и Европейския кодекс срещу рака. Акцентира се върху ключовите препоръки от предстоящото 5-то издание на Кодекса, включително индивидуални мерки, мерки на ниво популация, мултидисциплинарен подход и създаването на цялостен „инструментариум на ЕК“ за превенция. С очакваното си стартиране през 2025 г. Европейският кодекс има за цел да постигне широко разпространена осведоменост поне до 80% от населението. 

Стефания Бочиа, координатор на проекта PROPHET и заместник научен директор във Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, представи значението на персонализираната превенция и централната роля на проекта 4P-CAN за оформянето на по-здравословно бъдеще. Детайлно се представиха епидемиологичните тенденции и показателите на проучването за глобалния товар на рака, посочвайки тютюнопушенето като водещ рисков фактор за 17.9% от онкологичните заболявания. Посочиха се зашеметяващи годишни икономически разходи от загубата на производителност поради различни рискови фактори, включително алкохол, тютюнопушене, заседнал начин на живот, намален прием на плодове и зеленчуци. Това икономическо бреме, възлизащо на 93 милиарда долара, се равнява на 69% от разходите за здравеопазване и подчертава спешната необходимост от целенасочени стратегии за превенция.

На 8 април партньорите се събраха в офиса на СЗО в ЕС в Брюксел, за да прегледат актуализациите по проекта и да се срещнат с някои от членовете на външния консултативен съвет, които наскоро се присъединиха към 4P-CAN. Присъства Оксана Доменти, представител на СЗО в ЕС. Координаторът на проекта д-р Мариус Геанта оптимистично декларира: „Мисията за борба с рака работи“ и с това зададе тон на колективна креативност и целенасочени действия в борбата срещу рака.

Проектът 4P-CAN е финансиран от Европейски съюз и е сътрудничество между 17 организации от 11 различни страни, включително балканските държави-членки на Европейския съюз (ЕС) и извън ЕС (Молдова, Северна Македония, Черна гора и Украйна), и западните държави-членки на ЕС (Португалия, Италия, Франция, Ирландия и Белгия). 

За повече информация, моля, посетете нашите социални медийни платформи в LinkedIn и Twitter

Контакт:

office@ino-med.ro 

Изразените възгледи и мнения принадлежат на автора на анотацията и не са официални становища на Европейски съюз или на Европейска изпълнителна агенция по здравеопазване и цифрови технологии (HADEA).