4P-CAN „Персонализирано изследване за първична превенция на рака чрез участие на гражданите и дигитално активна социална иновация“

Букурещ, Румъния – 16-17 май 2023 г.

Центърът за иновации в медицината заедно (InoMed) с 16 европейски партньори стартира финансирания от Европа проект Horizon Cancer Mission „Персонализирано изследване за първична превенция на рака чрез участие на гражданите и дигитално активна социална иновация“ (4P-CAN) в Букурещ, Румъния.

Първата среща на изследователски организации и асоциации на много заинтересовани страни отбелязва ангажимента на организациите да подобрят превенцията на рака и да намалят неравенствата чрез насърчаване на възприемането на иновативни изследователски дейности, включвайки и европейски граждани.

В продължение на четири години 4P-CAN (www.4p-can.eu) ще идентифицира бариерите пред приемането на адекватни мерки за първична превенция на рака чрез изучаване на рискови фактори за онкологичните заболявания като тютюнопушене, консумация на алкохол, липса на физическа активност, наднормено телесно тегло, папилома вирусни (HPV) и хепатит B (HBV) инфекции (предотвратими чрез ваксинация) както, и влиянието на замърсяване на околната среда. Проектът ще събере доказателства за индивидуалното придържане към здравословно поведение и превенция в страни от Източна Европа като Румъния, България, Република Молдова, Северна Македония, Черна гора и Украйна.

Д-р Мариус Геанта, президент на Центъра за иновации в медицината, каза: „4P-CAN е изключително навременен проект, тъй като се занимава с първичната превенция на онкологичните заболявания в контекста на препоръките на Мисията за борба с рака, с основната цел да се разработи нов модел на персонализирана първична превенция, базиран на иновативни подходи от социалните и хуманитарните науки. Той се възползва от опита на 17 бенефициенти от 11 държави. Знаем, че първичната профилактика на рака е пренебрегвана и недостатъчно финансирана – само 5% от средствата за научни изследвания са били изразходвани за нея през последното десетилетие. От друга страна, имаме завишени очаквания на гражданите и обществото за инвестиции в тази насока прилагайки по-ефективни решения за превенция на рака. 4P-CAN отговаря на тази нужда и има за цел да намери нови ефективни стратегии за подход към първичната превенция на онкологичните заболявания. Нещо повече, нашият консорциум е изключително представителен на европейско ниво, в колаборация между партньори от Източна и Западна Европа и по този начин е в състояние да разбере и да се справи с неравенствата, разделенията между Изток-Запад при онкологичните заболявания.“

Проектът 4P-CAN е изграден върху иновативна визия, която се стреми да разбере сложността на екосистемата около гражданина и как тя увеличава риска от рак на три нива – макро (на национално ниво), мезо (на ниво общност) и микро (на индивидуално ниво). Проектът ще следва разказа на Европейския кодекс срещу рака (European Code Against Cancer – Cancer Prevention (iarc.fr)), прилагайки изследвания, социални науки, хуманитарни науки с поведенчески науки, за да създаде персонализирани инструменти за първична превенция на онкологичните заболявания.

Въз основа на познанията по проекта и методите за изпълнение, 4P-CAN ще създаде две „живи лаборатории“, една в Румъния и една в България, насочени към възприемането на превантивни поведения, базирани на 12-те препоръки на Европейския кодекс срещу онкологичните заболявания.

Проектът 4P-CAN е сътрудничество между 17 организации от 11 различни страни, включително балканските страни, които са държави-членки на Европейския съюз (ЕС) и държави извън ЕС, и западни държави-членки на ЕС като Португалия, Италия, Франция, Ирландия и Белгия.

Като активна партньорска организация на 4P-CAN, Съвместна онкологична национална мрежа (СОНМ) в Р. България има удоволствието да допринесе за социални иновации и всеобхватни политики за намаляване на икономическите разходи при онкологичните заболявания и създаване на нов модел за ангажиране на гражданите за първични превантивни мерки. Нашият принос ще съдържа поредица от ангажиращи СОНМ роли по изпълнение всеобхватността на поставените в рамките на 4P-CAN цели, ускоряване на пряко достъпни за гражданите процеси и политиките свързани с първичната превенция на онкологичните заболявания, и отвъд, с непосредствен фокус към опортюнистичните скринингови програми и вторична превенция на онкологичните заболявания.

За повече информация относно проекта 4P-CAN, моля, посетете нашите социални медийни платформи в LinkedIn и Twitter.

За контакти:

office@ino-med.ro

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or European Health and Digital Executive Agency (HADEA). Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.