Становище на Управителния съвет на СОНМ относно Националния план за борба с рака

Управителният съвет на СОНМ предложи и обсъди с членове на клъстера становище относно проекта за Национален план за борба с рака, публикуван на сайта на Министерството на здравеопазването на 12 юли [Проекти на нормативни актове (government.bg)] и официално представен от тази институция на 22 юли 2022 г. 

Финалната версия на становището е лаконична компилация от всички изказани мнения. Целта му е да обърне внимание на авторите на Плана и на официалните институции върху някои концептуални и методологични пропуски, които според нас биха били пречка за трансформиране на този документ от текст в реално обществено строителство.

Цялото съдържание на становището можете да прочетете тук.