Първото обучително събитие в България, което се акредитира от Accreditation Council of Oncology in Europe (ACOE)

Остават по-малко от два месеца до закриването на виртуалния портал на първия обучителен семинар по онкология и психоонкология на СОНМСтадиращи и диагностични процедури при ранен карцином на гърда & Психоонкология – психично преживяване на рака.

Семинарът се проведе във виртуален формат на 12 ноември 2022 г. с участието на 278 медицински специалисти и психолози от областта на клиничната онкология в България. 

Това е първото обучително събитие в България, което се акредитира от Accreditation Council of Oncology in Europe (ACOE), и за което все още имате възможност да се регистрирате и да получите престижните кредитни точки за Продължаващо медицинско обучение (CME) на ACOE: https://seminar.more-darzalas.digital/registration/ 

Крайният срок за регистрация е 12 ноември 2023 г.