Продължаващо медицинско обучение по хематология

На 25 ноември т.г. ще се проведе третият семинар от стартиралата през 2021 г. Програма за продължаващо медицинско обучение по хематология на фондация МОРЕ-Дарзалас, приемствана през 2022 г. от Съвместна онкологична национална мрежа (СОНМ) (https://bjcn.bg/). Той се организира съвместно с три професионални сдружения, членове на СОНМ – Българско медицинско сдружение по хематология (БМСХ), Българско медицинско дружество по детска онкология и хематология (БМДДОХ) и Българско дружество по детска хирургия (БДДХ).

Предстоящият обучителен семинар отново е със свободна регистрация и ще бъде осъществен чрез специална виртуална платформа, предоставяща технологични възможности за презентации, дискусии и заключителен оценъчен тест.

Обучението ще се акредитира от Български лекарски съюз (БЛС) и Европейския борд за акредитация в хематологията (ЕВАН). Порталът за регистрация и информация (често задавани въпроси) вече e отворен и достъпен на: