Проведе се първи обучителен семинар по онкопулмология

На 09 март се състоя първият обучителен семинар от събитийния календар на Съвместна онкологична национална мрежа (СОНМ) на тема „Торакални интервенционални процедури за диагностика и лечение на белодробен карцином“.

🫁 Организатор на събитието е Българска група по бронхология и интервенционална пулмология – БГБИП с подкрепата на Европейската асоциация по пулмология и интервенционална пулмология (EABIP), Световната асоциация по бронхология и интервенционална пулмология (WABIP) и Международната асоциация на жените в интервенционалната пулмология (WiIP).

🔝 Семинарът беше посетен от 134 участника от България и чужбина, които имаха възможността да задават въпроси на българските и чуждестранни лектори и да се включват на живо по време на дискусионните сесии.

Виртуалната платформа и всички презентации ще бъдат налични отново след 1️⃣ седмица.

В рамките на 1️⃣ месец след това всички, които са пропуснали да направят регистрация, ще имат възможност да я направят.

ℹ️ За повече информация посетете https://seminar0903.bjcn.bg/chesto-zadavani-vyprosi/