ПРИКЛЮЧИ ТРЕТИЯ ОНКОЛОГИЧЕН СЕМИНАР НА СОНМ

👏 Приключи третия виртуален онкологичен семинар на СОНМ, фокусиран върху:

· предиктивни биомаркери и терапевтични стратегии на лечение при метастатичен карцином на гърда и

· психоонкологични аспекти при съобщаване на диагноза и обсъждане на прогноза с пациенти и родители на деца с онкологични заболявания

✅ Семинарът се проведе на 2 декември с участието на водещи български и международни експерти в областта на клиничната онкология и психоонкология. Той беше посетен от над 150 участника, които имаха възможността да задават въпроси на лекторите и да се включват на живо по време на дискусионните сесии.

📍 Обучението е акредитирано от Accreditation Council of Oncology in Europe (ACOE) и всички присъствали ще могат да получат европейски СМЕ-сертификат.

Организаторите благодарят на всички лектори и партньори за възможността да бъде реализирано поредното обучително събитие от Програмата за продължаващо медицинско обучение на СОНМ (https://cme.bjcn.bg).

👉 Виртуалната платформа и всички презентации ще бъдат налични отново на 11 декември и в продължение на 12 месеца след това. За повече информация посетете https://seminar0212.bjcn.bg/informacziya/