Предстоящи събития СОНМ 2024

Представяме ви календара на събитията на СОНМ за 2024 г.:

❕ Първото събитие за тази година ще се състои на 9 март на тема Торакални интервенционални процедури за диагностика и лечение на белодробен карцином. Това е първият обучителен семинар по онкопулмология, организиран от  Българска група по бронхология и интервенционална пулмология (БГБИП) и  СОНМ.   

📌 На 8 юни ще се проведе Втори уебинар на СОНМ и Национално сдружение на общопрактикуващи лекари в България (НСОПЛБ) Общопрактикуващият лекар в маршрута на онкологичния пациент.

👉 Четвърти обучителен семинар по онкология и психоонкология Карцином на гърда и психоонкология ще се състои на 6 юли. Той се организира от СОНМ и дружествата Жените в онкологията – България и Българска асоциация по психоонкология (БАПО). Посветен е на темите Адювантни ендокринни стратегии при пациенти с ранен луминален карцином на гърда и Семейството на онкоболния пациент. Децата и болeстта.

💢 Едно от най-големите и значими събития в българската онкология ще се проведе от 17 до 20 октомври – 15-та Национална онкологична конференция СОНМ-МОРЕ 2024.

Темите на тазгодишната конференция включват Поведение при холангиокарцином и AI Революцията в онкологията: технологични траектории, маркетинг и етика.

👁‍🗨 Календарът на събитията на СОНМ завършва с Четвърти обучителен семинар по хематология и детска онкохематология на тема Остри миелобластни левкемии. Той ще се проведе на 23 ноември. 

📢 Актуална информация за научните и обучителни събития може да намерите в Дигиталния хъб на СОНМ: https://cme.bjcn.bg/calendars/ и https://hub.bjcn.bg/predstoyashti-subitia/