На 9-12 ноември 2023 г. ще се проведе Четиринадесета национална онкологична хибридна конференция СОНМ-МОРЕ2023

Традиционния формат на досегашните конференции МОРЕ вече е трансформиран в годишна асамблея на Съвместна онкологична национална мрежа (СОНМ) и включва две основни теми:

 Поведение при карцином на хранопровод и гастроезофагеална връзка
 Телеонкология, интегративна онкология и СОНМ клъстерни взаимодействия

Знак за европейското присъствие и авторитет на българската онкология е покровителството на European Federation of Pharmaceutical Industries and
Associations (EFPIA), с чиято официална подкрепа СОНМ провежда тазгодишната си асамблея.

Порталът на конференцията вече е отворен и може да бъде достъпен на официалния сайт https://conference-more.bjcn.bg/ и на новото приложение Конференция СОНМ-МОРЕ 2023.