На 2 декември 2023 г. ще се проведе поредния виртуален обучителен семинар по онкология и психоонкология

На 2 декември 2023 г. ще се проведе поредния виртуален обучителен семинар по онкология и психоонкология на Съвместна онкологична национална мрежа (СОНМ) (https://bjcn.bg/), който се организира съвместно с две професионални сдружения, членове на СОНМ – Жените в онкологията – България (https://w4o.bg/) и Българска асоциация по психоонкология (http://bapo.bg/)

Семинарът включва два модула:

  • Терапевтични стратегии при авансирал хормон-рецептор позитивен, HER-2-негативен карцином на гърда
  • Съобщаване на онкологична диагноза и обсъждане на прогнозата 

Това е третият семинар от стартиралата през месец ноември 2022 г. програма за продължаващо медицинско обучение (ПМО) на СОНМ, включваща девет-модулни панела по онкология и психоонкология. Всички презентации от първите два обучителни семинара могат да бъдат достъпнати във виртуалния хъб на СОНМ: https://seminar.more-darzalas.digital/ и https://cme2503.seminar.bjcn.bg/  

Настоящият обучителен семинар отново е със свободна регистрация и ще бъде осъществен чрез специална виртуална платформа, предоставяща технологични възможности за презентации, дискусии и заключителен оценъчен тест. Обучението ще се акредитира от Български лекарски съюз и Accreditation Council of Oncology in Europe (ACOE).

Организационният комитет се представлява от проф. д-р Маргарита Генова – зам. председател на УС на СОНМ и ръководител на сектор Продължаващо медицинско обучение по онкология и хематология към СОНМ, проф. д-р Валерия Калева – член на СОНМ, доц. д-р Ася Консулова – член на УС на СОНМ и председател на сдружение Жените в онкологията – България и Екатерина Виткова – член на УС на СОНМ и председател на Българска асоциация по психоонкология.