НАЦИОНАЛНА ОНКОЛОГИЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ СОНМ-МОРЕ 2024

📍 SAVE THE DATE

🎉 На 17-20 октомври 2024 г. ще се проведе 15-а Национална онкологична конференция СОНМ-МОРЕ 2024,

Събитието е официалната годишна асамблея на Съвместна онкологична национална мрежа (СОНМ) и включва две основни теми:

Поведение при холангиокарцином

‣ AI революция в онкологията: технологични траектории, маркетинг и етикa

🔎 Предварителната програма може да намерите в Дигиталния хъб на СОН https://hub.bjcn.bg/sonm-more-2024/

❕ Порталът за регистрация и допълнителна информация ще бъде отворен на 8 май, 2024 г.