НАЦИОНАЛНА ОНКОЛОГИЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ СОНМ-МОРЕ 2024

👉 На 17-20 октомври 2024 ще се проведе 15-а Национална онкологична конференция СОНМ-МОРЕ 2024.

🧑‍⚕️👨‍⚕️🧑‍🎓🧑‍💻 Тя е предназначена за специалисти и обучаващи се в областта на клиничната и интегративна онкология, общественото здраве и дигиталните технологии в

здравеопазването.

✨ Събитието е официалната годишна асамблея на Съвместна онкологична национална мрежа (СОНМ) и включва две основни теми:

▪️ Поведение при холангиокарцином

▪️ AI революция в онкологията: технологични траектории, маркетинг и етика

💡 Знак за научното ниво и европейския авторитет на конференцията е участието на 39 водещи експерти в областта на националната клинична онкология и подкрепата на престижни български и международни институции като БАН, DHI Cluster, European Cancer Organisation, EU Cancer Mission, EFPIA и др.

🥁 Порталът за регистрация и допълнителна информация вече е отворен и може да бъде достъпен на: https://conference-more.bjcn.bg/