Ментално здраве за украински пациенти с онкологични заболявания

Българската СОНМ (Съвместна онкологична национална мрежа) спечели финансиране на UICC (Union for International Cancer Control) и стартира престижен проект, озаглавен MENTAL HEALTH FOR UKRAINIAN PATIENTS WITH ONCOLOGICAL DISEASES (Ментално здраве за украински пациенти с онкологични заболявания).

В проекта участват експерти от Българската асоциация по психоонкология (БАПО), Националната пациентска организация (НПО), Джуниър Ачийвмънт България и др.

Главна цел на проекта е да се създаде Национален център за психично здраве за украински бежанци с рак, за членове на техните семейства и/или за лица, които се грижат за тях. Центърът ще планира и управлява действия и свързаната с тях подкрепа за психични грижи чрез експертния ресурс на БАПО, като член на СОНМ. Обхватът на инициативата е разработен в сътрудничество с български технологични институции за електронно здравеопазване.

Основни задачи на проекта е предоставяне на професионална психологическа подкрепа на украински бежанци със злокачествени заболявания и техни семейства, насочена към подобряване на психичния статус, повишаване на качеството на живот и благоприятно повлияване на цялостния лечебен процес. Ще се предлага и психотерапия при онкологично болни с повишена тревожност и депресия. Подходите за терапевтична интервенция ще се избират според потенциала и нуждите на пациентите и главно в контекста на изключително уязвимата категория онкологично болни – бежанци от войната. С помощта на опитни психотерапевти, които работят с тревожността и психическата травма и въздействат върху убежденията и начина на мислене на болните, пациентите ще преосмислят приоритетите и ще достигат до нови перспективи, свързани с лечението, повишавайки доверието в лечението и участвайки активно в процеса.