Кюри дебат за онкологичната грижа в Европа

На 11.09.2022 г. в Париж се проведе Първа международна среща във Френската академия на науките, организирана от председателя на OECI Prof. Thierry Philippe. Озаглавен Кюри дебат за онкологичната грижа в Европа (Curie debate), на името на Мария Кюри, форумът бе насочен към проблемите в онкологията и начините за тяхното разрешаване. На срещата присъстваха Veronique Lenoir, депутат в Европейския парламент и докладваща на Специалната комисия за борба с рака (rapporteur of the Special EP Committee for Beating cancer), директорът на Институт Кюри – Prof. Steven le Gouil, Andre Ilbawi, отговарящ за Направление Онкология към СЗО, и представители на фармацевтичната индустрия. В дебата участваха ръководители на национални онкологични общества и онкологични експертни центрове. България бе представена от СОНМ в лицето на доц. д-р Ася Консулова. Специално беше подчертана необходимостта от подобряване на онкологичната грижа в България, която бе категоризирана сред изоставащите в тази област – не толкова като достъп до медикаменти и услуги, а като онкологично мултидисциплинарно мислене, липса на национален антираков план или реално предложение за такъв, липса на специализирани експертни всеобхватни онкологични центрове и значително по-ниска преживяемост при много онкологични локализации.

На снимката: доц. д-р Ася Консулова между Veronique Lenoir и prof. Thierry Philippe.