Втори обучителен уебинар – 08.06.2024

🆕 На 8 юни 2024 г., Съвместната онкологична национална мрежа (СОНМ) (https://bjcn.bg/) съвместно с

Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България (НСОПЛБ) (https://nsoplb.com) организира поредния уебинар на тема Общопрактикуващият лекар в маршрута на онкологичния пациент.

🟩Предназначен е за специалисти и обучаващи се по обща медицина, онколози с различни специалности, психоонколози и всички други специалисти и специализанти, включени в предоставянето на онкологични грижи в България.

Това е 2️⃣ уебинар от стартиралата през 2023 г. поредица, посветена на ролята на общопрактикуващия лекар в пътя на онкологичния пациент. Всички презентации от първото издание могат да бъдат достъпени във виртуалния хъб на СОНМ, секция Продължаващо медицинско обучение (СОНМ CMЕ-О) – https://cme.bjcn.bg/katalog/

ℹ️ За да направите 🆓 регистрация посетете виртуална платформа: https://gp.bjcn.bg/registracia/