Втори обучителен семинар СОНМ – архив

На 31 май 2023 г. приключи регистрацията за обучителния семинар „Специализиран раков център за пациенти с карцином на гърда и Комуникационни умения и стилове на общуване в грижата за онкоболни пациенти“. Това е вторият обучителен семинар от Програмата за продължаващо медицинско обучение по онкология на СОНМ „Съвременни стратегии при карцином на гърда – реални практики в България. Обучителни модули по психоонкология“, който се проведе на 25 март т.г. във виртуален формат.

С голямо удовлетворение съобщаваме, че от всички регистрирани участници (255) семинарният портал беше посетен общо 3820 пъти.

Организационният комитет на семинара благодари на всички участници в обучителните модули, виртуалните дискусии и оценъчни тестове. 

Порталът за регистрация вече е закрит, но за всички регистрирани с активиран акаунт във виртуалната платформа, презентациите и останалите функционалности на семинара ще останат достъпни в архива на дигиталния хъб на СОНМ. https://www.cme2503.seminar.bjcn.bg