Венец на дързост 2023 – Победител

Поздравления за доц. д-р Веселин Попов, дм, специалист по лъчелечение в Клиника по лъчелечение, УМБАЛ “Св. Георги”–ЕАД, Пловдив – носител на Годишната награда СОНМ-МОРЕ 2023 “Венец на дързост” за принос в българската клинична онкология.